Da'wah Front Nigeria Online Forum
Akciğer kanseri - Printable Version

+- Da'wah Front Nigeria Online Forum (http://forum.dawahfrontnigeria.com)
+-- Forum: Special Lesson (http://forum.dawahfrontnigeria.com/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Forum: Special Lesson (http://forum.dawahfrontnigeria.com/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Akciğer kanseri (/showthread.php?tid=268947)Akciğer kanseri - Tanitim - 06-30-2020

Akciğer kanseri ufak hücreli (yulaf hücreli) akciğer kanseri ve ufak hücreli olmayan akciğer kanseri olmak suretiyle ikiye ayrılır. Küçük  hücreli olmayan akciğer kanseri : Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin pekçok tarzı bulunuyor. Her bir tipin kanser hücrelerinin türü farklıdır. Her kanser hücresi değişik şekilde büyür ve değişik yollardan yaygınlaşır. Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin çeşitleri mikroskopla incelendiğinde kanser dokusundaki hücrelerin çeşidine ve hücrelerin görüntüsüne göre belirlenir. Küçük hücreli akciğer kanserleri, bütün akciğer kanserlerinin kabaca %15’ini içerir. Genellikle, içen hastalarda görülür. Diğer akciğer kanseri çeşitlerine göre lenfatik sistem ve kan aracılığıyla bedene yayılımı daha hızlıdır. Skuamoz hücreli karnisom: Balıksırtı gibi ince ve düzleşmiş aşikar skuamoz hücrelerden kaynaklanır. Epidermoid karsinom dahi adı verilir. Adenokarsinom: Bez (salgısal) özellik gösteren hücrelerden kaynaklanır. Büyük hücreli karsinom: Mikroskopta bakıldığında, büyük ve olağandışı hücrelerin gördüğünüz kanserdir. Adenoskuamoz karsinom: Mikroskopta düzleşmiş aşikar hücrelerden başlayan ve bunun yanı sıra bez özellikleri gösteren kanserdir. Pleomorfik, sarkomatoid, yahut sarkomatöz karsinom: Mikroskopta kanser hücrelerinin değişik çeşitleri ila giden bir grup kanserdir.  Karsinoid tümör: Yavaş büyüyen, nöroendokrin (sinirsel ikaz neticesi hormon salgılayan hücrelerden başlayan) kanserdir. Akciğer kanserinin bayan ve erkek cinsiyette görülme oranları nedir? Akciğer kanseri, sigara tüketimine tabi olarak daha çok erkeklerde görülen bir kanser türüdür. Çünkü erkeklerde sigara içme oranı kadınlardan daha çoktur. Yaş etkeni dahi akciğer kanseri nedenlerinden biri olarak kabul edilebilir. Akciğer kanseri genellikle 55 yaş ve üstünde görülmektedir. Fakat bu; sigaraya başlama yaşına, sigara kullanım sıklığına, türlü kanser yapıcı maddelere maruz kalma haline göre değişiklik göstermektedir. Akciğer kanseri 45 yaş altında seyrek meydana çıkarken, genellikle 50-70 yaşlarında daha çok tespit konulmaktadır. Hayati tehlikesi yüksek kanser çeşitleri arasında sayılan akciğer kanseri, son dönemlerde meydana çıkan yeni tedavi yöntemleri ve er tespit olanakları yardımıyla iyileşme oranı her geçen gün çoğalan bir hastalıktır. Yaklaşık olarak dünyada her sene 1,3 milyon şahıs akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybetmektedir. http://www.yasamayadeger.com


RE: Akciğer kanseri - suyal420 - 07-08-2020

If your teacher is absent or coaching institute is closed or you are struggling with a topic at odd hours, JustTutors meets all your emergency needs.
NCERT Solutions for Class 10 Maths