Da'wah Front Nigeria Online Forum
kansere dair herşey - Printable Version

+- Da'wah Front Nigeria Online Forum (http://forum.dawahfrontnigeria.com)
+-- Forum: Special Lesson (http://forum.dawahfrontnigeria.com/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Forum: Special Lesson (http://forum.dawahfrontnigeria.com/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: kansere dair herşey (/showthread.php?tid=268952)kansere dair herşey - Tanitim - 06-30-2020

Günümüzde düşük doz spiral bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler ila akciğer kanseri bundan sonra er evrede saptanabilmektedir. Akciğer  Akciğer kanserinin en büyük sebebi sigara olsa dahi sigara içmeyenlerde dahi akciğer kanserine rastlanabilmektedir. Tüm akciğer kanserleri vakalarına bakıldığında %15’lik dilimi hiç sigara içmemiş şahıslar getirmektedir. Sigara içilen ortamlarda bulunmak dahi akciğer kanseri ilerleme tehlikesini artırmaktadır. Sigaradan ırak durup durup 10 sene amacıyla dahi akciğer kanseri riski yüzde 50 azaltılabilir. Sigara, pipo, puro ve nargile gibi mamüller, kanser sebebi olarak kanıtlanmış en mühim risk faktörleridir. Sigaranın dışında; kalıtsal geçiş, asbest, , hava kirliliği dahi akciğer kanseri nedenlerindendir. Verem gibi birtakım akciğer hastalıkları, akciğerlere radyoterapi uygulanması riski artırabilmektedir. İçme sularında yüksek düzeyde arsenik maddesi olması dahi mühim bir nedendir. Kadınların dahi gittikçe daha çok sigara tüketmesi ila son senelerde akciğer kanserinde artım görülmektedir. Akciğer kanserinin en mühim sebebi olan sigarayı bırakmak yahut sigarda içilmiyorsa hiç başlamamak, kanserden korunmanın en mühim yoludur. Sigara karşıtı kampanyalar yardımıyla sigara bağımlılığında eksilme görülmüş ve buna tabi akciğer kanseri vakalarında önemli bir eksilme sağlanmıştır. Akciğer kanserinin başka sebepleri arasında gösterilen Radon gazının, yaşanılan yerde bulunup bulunmadığının ölçülebilir bir metodu yoktur. Aspest maddesinden dahi korunmak çok muhtemel değildir. Akciğer kanseri tanısı Akciğer kanseri tanısı amacıyla ilk olarak röntgende tespit edilen bir kitleye ulaşmak lazım olur. Kişinin geçirdiği hastalıklar, tütün kullanım ( sigara, pipo, puro vs.) hali, bölgesel yahut mesleki olarak maruz kaldığı maddeler ve başka familya fertlerinde kanser olup olmadığı sorgulanır. Eğer akciğer kanserinden şüpheleniliyorsa balgam tetkiki (balgam sitolojisi; akciğerlerdeki mukozadan derin öksürükle çıkan materyalin mikroskopta incelenmesi) dahi hekim yönünden istenebilir. Bu araştırma, akciğer kanserini tespit etmek amacıyla kolay ve faydalı bir testtir. https://2020sondk.blogspot.com


RE: kansere dair herşey - suyal420 - 07-03-2020

If your teacher is absent or coaching institute is closed or you are struggling with a topic at odd hours, JustTutors meets all your emergency needs.
NCERT Solutions for Class 10 Maths