Da'wah Front Nigeria Online Forum
kanserde son durum - Printable Version

+- Da'wah Front Nigeria Online Forum (http://forum.dawahfrontnigeria.com)
+-- Forum: Special Lesson (http://forum.dawahfrontnigeria.com/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Forum: Special Lesson (http://forum.dawahfrontnigeria.com/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: kanserde son durum (/showthread.php?tid=268954)kanserde son durum - Tanitim - 06-30-2020

Son senelerde yaşanan en mühim ilerleme, elverişli hastalarda akil moleküllerin (hedefe yönelik ilaçlar) kullanımıdır. Bu ilaçların tüketiminin idealliği hastanın tümörüne yönelik ayrıntılı patolojik araştırma ila kararlaştırılır. Günümüzde, ileri aşama ufak hücreli olmayan akciğer kanserinde şahsa mahsus tedavi denilen yöntemlerin her hasta amacıyla elverişli olup olmayacağının test edilmesi ve hasta amacıyla bu şansın gerektiğinde kullanılması epey önemlidir. https://modanintamkalbi.blogspot.comKüçük hücreli akciğer kanserinde mutlak tedavinin belirlenmesi amacıyla hastalığın evresi teşhis edilir. Bu evreleme; akciğere sınırlanmış ve akciğer dışına dahi taşmış süregelen hastalık olmak suretiyle iki başlık altında değerlendirilir. Sınırlı ve süregelen ufak hücreli akciğer kanserlerinin tedavi yöntemleri farklıdır. Hastalığın evresi belli birtakım testler neticesi belirlenerek tedavi yönteminde karar kılınır. Eğer kanser akciğerin tek beraberinde görülmüşse, sınırlanmış aşama, her iki akciğerde gözükmüşse yahut başka organlara yaygın şayet ileri (süregelen) aşama tanısı konur. Hastalığın tekrarlaması muhtemel olabilir. Kemoterapi içeren tedavi dahi akciğerdeki tümörler yahut bedenin başka bölümlerindeki tümörler hedeflenerek aplikasyon yapılır. Bazı hastalara beyine yönelik radyoterapi orada kanser olmasa dahi koruyucu sebeple uygulanabilir.https://beyazinblog.blogspot.com Bu tedaviye koruyucu “beyin ışınlaması” adı verilir. Bu, beyinde gözle görülemeyen hücreleri yok etmek ve tümör oluşmasını önlemek amacıyla verilir. Cerrahi tedavi ufak hücreli akciğer kanserinde tercih edilen bir usul değildir. Akciğer kanseri tedavisi Akciğer kanseri tedavisi başka bütün kanserlerde olduğu gibi hastalığın umumi sıhhat hali, hastalığın evresi ve kanserin tarzı gibi pekçok faktöre tabi olarak değişir. Birçok evrede değişik tedavi kombinasyonları ve şahsa hususi tedaviler yapılır. Bu sebeple akciğer kanseri tedavisinde tam donanımlı bir hastahane ve yetkin hekim seçimi epey önemlidir. Akciğer kanseri ameliyatı ardından gözle görülmese dahi geride kalmış olması olası olan az sayıda kanser hücresi Adjuvan tedavi tekniği ila yok edilir. Bu tedavi tekniği dahi hastanın teşhis raporuna, yaşına ve umumi sıhhat haline göre planlanır. Akciğer kanseri ameliyatı ardından hastalar adjuvan tedavi olarak sadece kemoterapi yahut sadece radyoterapi yahut hem kemoterapi hem radyoterapi tedavisi alabilir. Kimi vakit şayet er aşama hastalarında operasyon ardından adjuvan tedavi gerekmeyebilir. Akciğer  kanseri tedavi y öntemleri Akciğer kanseri ameliyatı akciğer kanseri tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Cerrahi müdahalenin tarzı, kanserin akciğerdeki yerleşimine bağlıdır.https://dinlemelikmuzikler.blogspot.com Akciğerdeki ufak bir parçayı alabilmek amacıyla uygulanan bir operasyondur. Eğer cerrahi olarak bütün lob alınırsa (lobektomi), sağ yahut sol akciğerin biri alınırsa (pnomonektomi) olarak adlandırılır. Bazı tümörler yerleşimi, büyüklüğü ve hastanın umumi sıhhat hali sebebiyle operasyon edilemez. Akciğer kanserinde kemoterapi tedavisi kanser hücrelerinin ilaçla yok edilmesidir. Kemoterapi çoğunlukla 2 ilaçtan meydana gelir. Kemoterapi sadece bu hususta hususi eğitim almış hemşireler yönünden verilebilir. Kemoterapinin verilme adedi ‘’kür’’ biçiminde söylem edilir ve çoğunlukla 21-28 günde bir tekrarlanır. Bazı hallerde, hastanın durumundaki olumsuzluk yahut verilen ilaçların niteliğine göre kemoterapi yatarak dahi verilir. Her kemoterapi kürü ardından hastalar, tıbbi onkoloji polikliniğinde denetim edilir. Bu kontrollerde hastalar muayene edilir, şikayetleri dinlenir, ilaçların yan etkileri sorgulanır ve vücuttaki başka organlara bir zarar verip vermediğini soruşturmak amacıyla birtakım kan tetkikleri istenir. Her kür evveli kan sayımının yapılması ve bu sayımın kemoterapiyi veren yetki sahibi hemşirelere gösterilmesi lazım olur. Bir hastanın operasyon ardından kemoterapi alıp almayacağını, şayet alacaksa kaç kür alacağını patoloji raporundaki tümöre ilişkin özellikler belirler. Ancak, bu kararların verilmesinde hastanın yaşı ve umumi hali dahi mühim rol alır. Bir gün içerisinde 12 saatten çok zamanını yatarak geçirecek kadar umumi hali kötü olan hastalara kemoterapi verilmesi, yan etkilere tahammül edemeyeceklerinden elverişli değildir. Kemoterapi yapılması plan edilen hastalar, operasyon olmuşlarsa, operasyondan ileri 3 hafta içerisinde kemoterapinin başlanması tercih edilir. https://sondkhaberlerin.blogspot.comİlk kemoterapi alan hastalar kemoterapiden aşağı yukarı bir hafta kadar sonra tıbbi onkoloji polikliniğinde kan ve umumi vaziyet kontrolünden geçmelidir. Bu kontrolde hastaların umumi halleri, tedaviyi tolere ediş biçimleri ve kan tahlilleri incelenir, varsa şikayetleri dinlenir. Sonraki kür uygulamalarında dahi, her tedavi evveli hastanın kan kontrolleri ve umumi halleri incelenir. Kemoterapinin yan etkileri değerlendirilerek gerek görülürse ilacın dozunda tekrar kalibrasyon yapılır. Son senelerde ufak hücreli olmayan akciğer kanserlerinin, yassı hücreli olmayanlarına yönelik uygulanan kapsamlı patolojik araştırma ardından, elverişli hastalara verilen oral hap biçiminde ilaçlar ila uygulanan tedavi şeklidir. Küçük hücreli ve yassı hücreli akciğer kanserlerine yönelik akil hap tedavisi elverişli değildir. Tüm dünyada tedavi kılavuzlarında ileri aşama hastalarda şayet patoloji raporları elverişli şayet, ufak ve yassı hücreli olmayan akciğer kanserlerinin ilk basamak tedavisi olarak akil tedaviler tüketilir. Bu hastalarda uygulanan ileri patolojik araştırmalar EGFR mutasyon testi ve ALK füzyon testi olarak adlandırılır. Bu testlerin sigara içmeyen bireylerde pozitif (pozitif) saptanma oranları daha yüksektir. Ancak sigara içen bireylerde dahi her iki testten birinin pozitif çıkma oranı aşağı yukarı %20 civarındadır. Bu dahi her beş hastadan birinin bu tedavilerden fayda görme ihtimalidir ki katiyen göz ardı edilmemesi lazım olur. Radyoterapi yani ışın tedavileri, kanser hücresini cana kıymak amacıyla yüksek enerjili ışınlar kullanılmasıdır. Sınırlı bir alana yapılır ve bu alandaki kanser hücrelerini etkiler.https://haberpaylasimyerin.blogspot.com Radyoterapi bir tümörü küçültmeye yönelik olarak cerrahiden evvela yahut kanser hücresini yok etmek amacıyla uygulanan bir müdahaleden sonra uygulanabilir. Doktorlar radyoterapiyi çoğunlukla kemoterapi ile birlikte cerrahi yapılamayan kanseri çevresel olarak gelişmiş fakat ırak bölgeye yayılmamış (metastaz) hastalarda birinci seçenek olarak kullanır. İlerlemiş evrede olan hastalarda şayet radyoterapi soluk darlığı yahut sızı gibi sendromların giderilmesi amacıyla dahi kullanmak muhtemel. Akciğer kanserinin tedavisinde bilhassa son 5 senedir önemli gelişmelerden söz edilebiliyor. Daha çok dördüncü aşama akciğer kanseri hastalarını ilgilendiren bu gelişmelerin en önemlilerinden biri immünoterapi, bir başka adıyla akciğer kanser aşısı. İmmünoterapi hastanın, kendi bağışıklık sistemini kullanarak kanser hücrelerine harp açmasını demek. Bu sebeple dahi başka kemoterapi ilaçlarına göre yan etkileri daha düşük. Birkaç sene evveline kadar dördüncü aşama akciğer kanserli hastalar amacıyla başka kemoterapi ilaçları deneniyor ve etkin neticeler alınamadığında şayet akciğer kanseri aşısı kullanılıyordu. Günümüzde, Amerika’dahi ve Avrupa’dahi dördüncü aşama akciğer kanseri hastaları, ilk andan itibaren bu kanser aşısı ila tedavi edilebiliyor.https://tarihtenbilgilerin.blogspot.com Akciğer  kanseri aşısını kimler kullanabilir ? Akciğer kanseri aşısını kullanabilmek amacıyla ilk olarak hastadan birtakım tetkikler istenmektedir. Akciğer kanserinin tarzına göre bu aşıya aday olup olmadığı saptanır.https://reklamadresimiz.blogspot.com Eğer aşıya adaysa, teşhis konulduğu ilk andan itibaren akciğer kanseri aşısı tedavisine başlanabilir. Aşının, bulantı ve kusma gibi karakteristik yan etkileri olmasa dahi bağırsaklarda ve tiroit bezinde geçici olarak inflamasyona yol açabilme özellikleri bulunuyor. Akciğer  kanseri aşısının tesiri nedir? Akciğer kanseri aşısı şimdilik sadece dördüncü aşama hasta gruplarında kullandığı amacıyla hayat zamanını büyüleyici özelliği bulunuyor. Evre 4 ‘te bütün tedaviler hastanın hayat zamanını uzatmaya yönelik olarak yapılmaktadır. Küba’daki  akciğer kanseri aşısı ila amerika’daki aşı ila tıpkı özelliklere mi sahip ? İki aşı dahi birbirinden değişik. Küba’daki akciğer kanseri aşısı dahi immünoterapidir. Ancak Küba’daki aşı ile ilgili tek bilimsel çalışma bulunmamakta ve sadece 200 hasta üstünde denendiği bilinmektedir. Amerika’dahi ve Avrupa’dahi onaylanan aşıların yararının daha çok olduğu özetlenebilir. Küba’daki aşı hayat zamanını 2 ay uzatırken, Amerika’daki ve Avrupa’daki tasdikli aşı hayat zamanını 6 ay uzatabiliyor. https://coronadankorunma.blogspot.comAkciğer kanseri aşısının 1.evrede uygulanması muhtemel olabilir mi? Akciğer kanseri aşısının 4, 3, 2 ve 1’inci evrede yapılabilmesi amacıyla bilimsel çalışmalar devam etmekte. Ancak aşının yan etkilerinin çok çok olması sebebiyle 1. evrede kullanılabilmesi çok daha zor gözüküyor. Özellikle üçünü aşama akciğer kanseri hastalarını aşı ila tedavi etmek muhtemel olabilecek gibi gözüküyor. Akciğer  Akciğer kanseri oluşumu tek bir sebebe bağlanamaz. https://sehirdenhaber.blogspot.com


RE: kanserde son durum - suyal420 - 07-03-2020

If your teacher is absent or coaching institute is closed or you are struggling with a topic at odd hours, JustTutors meets all your emergency needs.
NCERT Solutions for Class 10 Maths