Da'wah Front Nigeria Online Forum
Holistisk medicin jämfört med annan medicinsk praxis - Printable Version

+- Da'wah Front Nigeria Online Forum (http://forum.dawahfrontnigeria.com)
+-- Forum: Special Lesson (http://forum.dawahfrontnigeria.com/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Forum: Special Lesson (http://forum.dawahfrontnigeria.com/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Holistisk medicin jämfört med annan medicinsk praxis (/showthread.php?tid=275980)Holistisk medicin jämfört med annan medicinsk praxis - ApktoVi - 09-18-2021

Helhetsmedicin är hälso- och sjukvård som omfattar alla aspekter av en personlighet för att uppnå optimal hälsotillstånd. Det omfattar processen att undersöka personens helhet inklusive närings-, fysiska, miljömässiga, andliga, livsstils- och sociala värden. Holistisk medicin innehåller praktiskt taget alla behandlingar och diagnoser som är kända för att uppnå balans i personligheten. Det upprätthåller ansvaret att utbilda sig själv för att uppnå den idealiska övergripande hälsan och välbefinnandet.

Holistisk medicin och alternativ medicin

Alternativ medicin associeras vanligtvis med holistisk medicin. Per definition är alternativ medicin de medicinska tekniker som vanligtvis inte accepteras eller praktiseras av konventionella läkare. De flesta alternativa medicinerna grundar sig på att ha rotat på ovetenskapliga, otestade och otraditionella principer. Ofta är dessa läkemedelsformer nära förknippade med metafysiska komponenter och antivetenskapliga ställningar kan vi göra utan recept online i sverige.

Många av dessa tekniker har normalt inte farmaceutiska värden som akupunktur, herbalism, Reiki, homeopati och liknande. Ändå kan den alternativa medicinen också användas i experimentella icke-läkemedels- och läkemedelstekniker som ännu inte är accepterade i de medicinska kretsarna. Framtiden för alternativ medicin håller kvar möjligheten att omvandla ”alternativmedicinen” till konventionell medicin eftersom den nu blir mycket uppskattad och praktiserad av läkare. Faktum är att komplementär medicin är termen som används för alternativ medicin som används i kombination med konventionell medicin.

På grund av dessa förändringar med tanke på den alternativa medicinen har holistisk medicin blivit ett mer föredraget alternativ bland dem som är ganska tveksamma till den alternativa medicinen.

Alternativ medicin kan tilltala metafysiska övertygelser och det gör den holistiska medicinen men på ett mildare och mer vetenskapligt baserat tillvägagångssätt. Men den kunskap som tillämpas inom holistisk medicin kan fortfarande inte dölja det faktum att den tenderar att hålla fast vid icke-vetenskaplig kunskap.

Enkelt uttryckt holistisk medicin påstår att bota och behandla hela människan. Holistisk medicin betonar enande av sinnet och den fysiska kroppen. Holistiska läkare ger trovärdighet åt tron att mannen inte är en ren fysisk kropp med system och delar som omfattar den. Människan är också en andlig varelse som kräver andlig läkning. Holistisk medicin handlar om tron på sambandet mellan ande och känslor och sinne. Här är information om kop-adderall-30mg-online-i-sverige/, läs vidare för att veta.